Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

BlackWater
23:46
Nie da się uniknąć tego, że cię skrzywdzą ale mamy wpływ na to kto to zrobi. Ja dobrze wybrałem.
— "Gwiazd naszych wina"
Tags: quote 05.2015

January 25 2015

BlackWater
22:45
- Obiecaj, że nie będziemy jak oni.
- Jak kto?
- Te wszystkie okropne pary. Żony traktujące mężów jak tańczące małpki, tresowane na pokaz.
- Mężowie traktujący żony jak patrol drogówki. Do przechytrzenia i unikania.
— "Zaginiona dziewczyna"
Tags: quote 01.2015

December 26 2011

BlackWater
14:13
Cóż za ponury absurd - żeby o życiu decydować za młodu, kiedy jest się kretynem.
— "Dzień świra"
Tags: quote 12.2011
Reposted byh3k1arancionewislaczkaMagnolia11
BlackWater
14:06
To nie chyżym bieg się udaje i nie waleczni w walce zwyciężają, bo czas i przypadek rządzi wszystkim.
— "Monachium"
Tags: quote 12.2011

October 27 2011

BlackWater
00:55
Boże, daj mi siłę, bym zmieniał to co mogę zmienić, odwagę, bym akceptował to czego nie zmienię i mądrość, bym odróżniał jedno od drugiego.
— "Całkiem zabawna historia"
Tags: quote 10.2011

September 18 2011

BlackWater
00:52
Pijemy za bijatykę, oszustwo i kradzież. Za oszustwo, żeby oszukać śmierć. Za bijatykę, żeby bić się za przyjaciela. Za kradzież, żeby skraść kobiecie serce.
— "Jutro idziemy do kina"
Tags: quote 09.2011

March 30 2011

BlackWater
23:22
Jeśli nawet prawdą jest to, że Boga nie ma. I że żyje się tylko raz. Czyż nie warto tego przeżyć? Nie wszystko jest takie okropne. Pomyślałem, że zamiast szukać odpowiedzi, których nie znajdę, powinienem cieszyć się życiem póki ono trwa.
— Woody Allen "Hannah i jej siostry"
Reposted byrogerthatinspirationsmonikalukowskamaliwapacialetmegolatusekbawelnianatostickyvtazniebieskimimartuszkakrainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl